Připojení vařiče k propan–butanové lahvi

Nízkotlaké vařiče

připojení - nízkotlaké vařiče

připojení - nízkotlaké vařiče

Vysokotlaké vařiče

připojení - vysokotlaké vařiče